ΘΕΙΟΙ ΓΕΩΔΕΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΤΟΝ ΜΑΩΝΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΑΝΙΕΡΗ 13Η ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ, ΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΔΥΟ

ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΜΙΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΩ, ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ, ΟΠΟΙΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ,

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

ΤΗΣ. ΟΜΩΣ, ΚΑΙ ΟΙ 2 ΔΥΟ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ,

ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΚΩΔΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ. ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΔΥΟ, ΣΤΗΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΡΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΤΟΥΣ, ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ 13ΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *