ΓΕΡΑΣΑ – ΣΥΡΙΑ

(μετονομάστηκε σε Αντιόχεια)

Ο μαρμάρινος ναός 🏛️ της ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ που στολίζει τη σύγχρονη πόλη.

Όλο το οικοδόμημα είχε δώδεκα κολώνες κορινθιακού ρυθμού και από αυτές σήμερα ένδεκα βρίσκονται όρθιες στο σημείο που τοποθετήθηκαν την αρχαία εποχή.


Ο αρχαίος ναός εντυπωσιακός ακόμη και σήμερα τονίζει την ακμή της αρχαίας πόλης Η Γέρασα ήταν μια σπουδαία αρχαία ελληνική πόλη στην Δεκάπολη της Κοίλης Συρίας. Βρισκότανε μεταξύ της Πέλλας και της Φιλαδέλφειας.

Ήταν κτισμένη στις όχθες του ποταμού Χρυσορρόα.

Αρχαίες ελληνικές επιγραφές από την πόλη, αλλά και φιλολογικές μαρτυρίες συνδέουν την ίδρυση των Γεράσων με τον Μέγα Αλέξανδρο, ή τον στρατηγό του Περδίκκα που εγκατέστησαν εκεί γερασμένους Μακεδόνες στρατιώτες.

Το γεγονός αυτό θα έλαβε χώρα κατά την άνοιξη του 331, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος έφυγε από την Αίγυπτο, διέτριψε στην Συρία και μετά κατευθύνθηκε για την Μεσοποταμία.

Το γεγονός αυτό συνδέεται με την επανάσταση των Σαμαρειτών που έκαψαν ζωντανό τον Μακεδόνα στρατηγό Ανδρόμαχο και ο Έλληνας βασιλιάς τους τιμώρησε ξανακτίζοντας την Σαμάρεια ως ελληνική πόλη.

Μετά τον θάνατο του Μέγα Αλεξάνδρου, η περιοχή περιήλθε στον Πτολεμαϊκό έλεγχο και με την μάχη του Πανείου (198) στους Σελευκίδες.

Η Γέρασα μετονομάστηκε στο εξής σε Αντιόχεια η επί Χρυσορρόη ποταμώ.

Πιθανόν να την ξαναέκτισε ή ο Αντίοχος Γ’ ο Μέγας μετά την μάχη του Πανείου, ή ο Αντίοχος Δ’ Επιφανής που προήλασε ως την Αίγυπτο.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *