ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΔΙΑ

(Νεμέα – Κορινθίας)
Στον ναό του Νέμειου Δία σμίγουν και οι τρεις αρχιτεκτονικοί ρυθμοί της ελληνικής αρχαιότητας.
Ο πρώτος ναός κατασκευάστηκε περί τον 6ο αι.Π. με την έναρξη των αγώνων της Νεμέας.
Ο αρχαϊκός ναός ήταν 10,10Χ36,30 μέτρων περίπου. Δε διέθετε περιστύλιο, ενώ είχε δύο κίονες στην ανατολική του πλευρά, όπου ήταν και η είσοδός του.
Είχε δίστηλη πρόσοψη, εν παραστάσι και δάπεδο από κονίαμα και διέθετε τυπικό κορινθιακό σύστημα κεράμωσης με μεγάλα τετράγωνα κεραμίδια.
Μετά την καταστροφή του, τον 4ο αι.Π. γύρω στο 330 Π.
αποφασίστηκε η ανοικοδόμησή του στα θεμέλια του προηγούμενου.
Έτσι λοιπόν, με διαστάσεις 20,09Χ42,55 μέτρα, ο ναός διέθετε πρόναο με δύο κίονες στην πρόσοψη, ενώ οι στύλοι πλαισιώνονταν από τις παραστάδες, το σηκό και το άδυτο.
Ο ναός ήταν περίπτερος με περιστύλιο 6Χ12 κίονες δωρικού ρυθμού.
Αποτελούνταν από εξωτερική κιονοστοιχία με 32 δωρικούς κίονες και 2 κίονες στον πρόναο, υπόγειο άδυτο πίσω από το σηκό και εσωτερική κιονοστοιχία από 14 κορινθιακούς κίονες που συνέχιζαν στο δεύτερο όροφο ως ιωνικοί.
Κάθε ένας από τους μεγάλους κίονες του περιστυλίου έχει ύψος περίπου 13 μέτρα και αποτελείται από 13 κυλινδρικούς σπονδύλους.
Στο άδυτο υπήρχε μια κρυπτή αγνώστων σκοπών, μήκους 2 μέτρων.
Η στέγη αποτελούνταν από ξύλινες δοκούς πάνω από τις οποίες τοποθετήθηκαν πήλινα κεραμίδια.
Τέλος, η θύρα αποτελούνταν από δύο ξύλινα φύλλα και είχε άνοιγμα 4,16 μέτρων.
Από το σύνολο του μνημείου έμειναν όρθιοι ως τη σύγχρονη εποχή μόνον 3 από τους 32 μεγάλους κίονες και τμήμα του επιστυλίου ανάμεσα στους δύο που όριζαν την είσοδο στο ναό. Οι υπόλοιποι είχαν καταρρεύσει γύρω από το μνημείο και “τμήματά τους είχαν χρησιμοποιηθεί ανά τους αιώνες ως οικοδομικό υλικό άλλων κτηρίων”.
Οι πρώτες αρχαιολογικές ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν στο 1766 από την αποστολή των «Ντιλετάντι», ενώ σημαντικές ανακαλύψεις έγιναν από την αρχαιολογική αποστολή της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών από το 1924 μέχρι το 1926, η οποία έσκαψε το ιερό και το λόφο του Τσούγκιζα, αλλά και από το Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνιας.
Σήμερα εξακολουθούν να γίνονται ανασκαφές σε συνδυασμό με έργα συντήρησης και αναστήλωσης.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *