Η Πέλιννα ή Πελινναίον

Πόλη της τετραρχίας της Εστιαιώτιδας, χτισμένη σε στρατηγική θέση στο στενό πέρασμα που δημιουργείται μεταξύ της οροσειράς των Χασίων και του Πηνειού ποταμού, έλεγχε τον οδικό άξονα από την Τρίκκη (σημερινά Τρίκαλα) προς τη Λάρισα.
Με μόνιμα εγκατεστημένη σε αυτή μακεδονική φρουρά από τα χρόνια του Φιλίππου Β΄.
Ιδρυτής της πόλης ήταν σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση ο Πέλινος, γιος του Οιχαλιέα από την ομηρική πόλη Οιχαλία της χώρας του Ευρύτου.
Η πρώτη αναφορά της Πέλιννας γίνεται από τον Πίνδαρο στο δέκατο Πυθιόνικό του, που την αναφέρει ως πατρίδα του Ιπποκλέους, υιού του Φρικίου, ο οποίος ενίκησε στα Πύθια, σε αγώνες διαύλου το 498 π.
Η ακρόπολη τειχίστηκε κατά την αρχαϊκή εποχή, ενισχύθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο και η χρήση της συνεχίστηκε έως και τους βυζαντινούς χρόνους.
Η κάτω πόλη επεκτάθηκε και τειχίστηκε στην ελληνιστική περίοδο, οπότε και ανεγέρθηκαν δημόσια κτήρια και ιερά.
Τα αρχαία λείψανα φανερώνουν μια μεγάλη πόλη με ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, κυρίως κατά τη διάρκεια της μακεδονικής παρουσίας στην Θεσσαλία (354 – 197 π. Χ.),.
Στο δυτικό τμήμα του πολεοδομικού ιστού της Πέλιννας ανασκάπτεται μεγάλο δημόσιο κτίριο, ίσως ιερό του Ασκληπιού και του Διόνυσου.
Τοποθεσία:
Οι αρχαιολογικοί χώροι της αρχαίας Πέλιννας και του ελληνιστικού τύμβου Πετρόπορου, αναξιοποίητοι μέχρι σήμερα, βρίσκονται πλησίον της Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων, σε χαμηλό βραχώδη ύψωμα κοντά στον σημερινό οικισμό Πετρόπορος και 14 χλμ ανατολικά των Τρικάλων.
Συντεταγμένες:
39°34’30″N 21°55’28″E

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *