ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΩΜΕΝΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΩΜΕΝΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΟΥ

ΣΤΟΝ 1Ο ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛ-ΛΑΝΙΟΥ ΓΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ (ΤΟΝ ΕΛΛΑΝΙΟ ΓΟΝΟ) ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΓΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝ...
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΑΣ (ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΑΣ (ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ)

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΠΙΛΕΧΘΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΡΩΜΕΝΟ… ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΤΕΤΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ… ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΡΩΜΕΝΟ...
ΕΛΛΑΝΙΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΩΣ 3 ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ

ΕΛΛΑΝΙΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΩΣ 3 ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ

ΟΛΗ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΔΡΩΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ «ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΓΟΝΟΥ» ΕΩΣ 3 ΤΡΙΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ «ΓΟΝΕΙΣ» ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΛΛΑΝΙΟΥΣ ΓΟΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΩΣ...