ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΕΝΑΘΛΟΥ ΣΑΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΕΝΑΘΛΟΥ ΣΑΣ

…ΤΟΤΕ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥΓΕΝΑΘΛΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 14-12-2018 ΕΩΣ ΤΙΣ26-12-2018 ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΗ ΙΕΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΥΔΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΑΘΛΟΥ ΤΟΥΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΙ 13 ΔΕΚΑΤΡΕΙΣΗΜΕΡΕΣ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 13...
…ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΗΔΕΙΤΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΛΑΘΟΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ

…ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΗΔΕΙΤΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΛΑΘΟΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΔΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΑΘΛΟΥΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΕΝΑΘΛΟ Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΟΛΙΚΟ ΟΛΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΟΥΤΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΔΕΝ...