Η ΠΑΝΙΕΡΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΕΙΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ 13 ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΛΛ-ΗΝ, ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΩΜΕΓΑ

Η ΠΑΝΙΕΡΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΕΙΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ 13 ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΛΛ-ΗΝ, ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΩΜΕΓΑ

ΟΙ 13 ΔΕΚΑΤΡΕΙΣΕΛΛΑΝΙΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ,Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΙΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣΕΛΛΑΝΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ13 ΔΕΚΑΤΡΙΑ,ΟΠΟΥ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙΟΙ ΙΕΡΟΙ ΕΛΛΑΝΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,ΟΛΟΙ ΣΤΟ 13 ΔΕΚΑΤΡΙΑ. ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ Η Ι ΠΡΩΤΗ...