Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ε5 – ΕΛΕΥΣΙΣ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΛΕΦΘΕΡΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΝΑΛΥΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ

ΤΟ ΙΕΡΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ