ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΩ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΜΕΓΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ


ΤΟ ΑΛΦΑ ΕΧΕΙ 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΩΝ 60ο ΜΟΙΡΩΝ
ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΔΕΛΤΑ 3 Χ 60ο = 180ο ΚΑΙ 1+8+0 = 9
ΚΑΙ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 120ο ΜΟΙΡΩΝ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ
2 Χ 120ο = 240ο ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 300ο ΜΟΙΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΓΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΑΛΦΑ: 180ο + 240ο + 300ο
= 720ο ΚΑΙ 7 + 2 + 0 = 9 ΕΝΝΕΑ

ΤΟ ΒΗΤΑ ΕΧΕΙ 7 ΓΩΝΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ 60ο ΜΟΙΡΕΣ Η
ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 7 Χ 60ο = 420ο
ΚΑΙ 4 ΓΩΝΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 300ο Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ 4 Χ 300ο = 1200ο
ΣΥΝΟΛΟ ΓΩΝΙΩΝ 420ο + 1200ο = 1620ο
ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 1+6+2+0 = 9 ΕΝΝΕΑ

ΣΤΟ ΓΑΜΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 90ο
Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ 2 Χ 90ο = 180ο
ΚΑΙ 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 270ο ΜΟΙΡΩΝ 2 Χ 270ο = 540ο
180ο +540ο = 720ο 7+2+0 = 9 ΕΝΝΕΑ

ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΕΧΕΙ 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 60ο Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ
3 Χ 60ο = 180ο ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 300ο ΜΟΙΡΩΝ
Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ 3 Χ 300ο = 900ο
180ο + 900ο = 1080ο 1+0+8+0 = 9 ΕΝΝΕΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ (180ο = 1+8 = 9) ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
(900ο = 9+0+0 = 9) ΕΧΟΥΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 9 ΕΝΝΕΑ

ΣΤΟ ΕΨΙΛΟΝ ΕΧΟΥΜΕ 2 ΓΩΝΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΤΩΝ 45ο Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ
2 Χ 45ο= 90ο ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΩΝ 270ο
ΣΥΝΟΛΟ 270ο + 90ο = 360ο 3+6+0= 9 ΕΝΝΕΑ

ΣΤΟ ΖΗΤΑ ΕΧΟΥΜΕ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΩΝ 60ο ΜΟΙΡΩΝ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ 60ο Χ 2 = 120ο
ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 300ο Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ
300ο Χ 2 = 600ο
600ο + 120ο = 720ο 7+2+0 = 9 ΕΝΝΕΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΑ 25 ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΜΕΓΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ…

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

“ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 27 ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΩ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΣΕΛΙΔΕΣ 2 – 3