ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΧΑΙΡΩΝΤΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ 3 – 6