ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΤΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 13:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 16:00 ΜΜ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ) ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΧΩΜΑ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΟ ΜΕΡΟΣ Ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΟΤΑΜΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΕΩΔΑΙΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ...