Ο αριθμός 3 και το ανθρώπινο σώμα

Ο αριθμός 3 και το ανθρώπινο σώμα

Ο αριθμός τρία συνιστά έναν αριθμό ιδιαίτερης σημασίας καθώς έχει απασχολήσει τον άνθρωπο όχι μόνο από μαθηματικής απόψεως αλλά και στην προσπάθειά του να συνδεθεί ο ίδιος με τη θεία καταγωγή του. Μια προσπάθεια, ωστόσο, που διαρκεί αιώνες και φτάνει ακόμα και στις...