…ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟ ΘΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

…ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟ ΘΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

…ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΟΣΜΟΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ. ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΣΩΚΛΕΙΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΑ...