Ο ΑΧΑΙΡΩΝΤΑΣ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΠΥΛΕΣ

Ο ΑΧΑΙΡΩΝΤΑΣ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΠΥΛΕΣ

ΟΙ ΠΑΝΙΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΑΧΑΙΡΩΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ. ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ! ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΘΕ ΠΥΛΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΤΗΣ. ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΑΧΑΙΡΩΝΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΟΠΟΥ ΤΟ ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ...