ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΘΥΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΟΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΔΕΟΝ ΓΕΝΑΣΘΑΙ

ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΘΥΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΟΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΔΕΟΝ ΓΕΝΑΣΘΑΙ

13 ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ. 48 ΕΛΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ, ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, 48 ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΑ. ΟΠΟΥ Η ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ 48 = 4 + 8 = 12 ΔΩΔΕΚΑ. ΑΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΤΟ 12 ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ 13 ΔΕΚΑΤΡΙΑ. ΟΠΟΥ 13 ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ...