Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΙΜΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΛΦΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ

Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΙΜΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΛΦΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ

…ΜΕ ΝΟΗΣΗ, ΛΟΓΙΚΗ, ΜΕ ΕΛΕΦΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΦΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΟΛΩΝ. ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ. ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΔΙΚΟΥ, ΜΕ ΙΣΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ, ΜΕ ΑΦΘΟΝΙΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ...
3 ΤΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΗΡΩΩΝ…

3 ΤΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΗΡΩΩΝ…

ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝΣΥΜΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΡΩΩΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΑΝΙΟΙ ΗΡΩΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΣΕΙΡΙΟ ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΘΕΔΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΦΑ ΚΑΙ...