3 ΤΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΗΡΩΩΝ…

3 ΤΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΗΡΩΩΝ…

ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝΣΥΜΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΡΩΩΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΑΝΙΟΙ ΗΡΩΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ, ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΣΕΙΡΙΟ ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΘΕΔΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΦΑ ΚΑΙ...